E Defter Platform

e defter platform bağımsız_1592014_177959

E Platform bağımsız Maliye onayından geçerek Link Bilgisayar A.Ş. ürünlerinin dışında tüm programlardan muhasebe kayıtlarını Elektronik ortamda E Deftere dönüştürerek

Maliye onaylı e defter verilmesini sağlar. Yazılım maliyetlerinizi düşürerek elektronik ortamda güvenle e defterlerinize berat almanızı sağlar.

Back to Top